Titullin e shkruan klisheja

Gjendet i pajetë poeti… ose Gjendet trupi i poetit do të mjaftonin. Gjendet trupi i pajetë është overkill, sa kohë që e kundërta – gjendet trupi i gjallë – do të ishte absurditet. Trupi që gjendet është gjithnjë i të vdekurit.

(Shqiptarja, 20 korrik 2012)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s