Pluralizmi në pikësim

Ose eksperimente me pikësimin në titujt.

Vëreni si i njëjti lloj titulli – një emër njeriu i ndjekur nga një fjali pak a shumë përshkruese, trajtohet me mënyra nga më të ndryshmet: duke e ndarë emrin me presje, me dypikësh ose me pjerrëz, ose duke e lënë pezull, të pashoqëruar.

Ndoshta në faqen tipografike të gazetës ndarja realizohet me mjete të tjera vizuale – paragraf i ri, ndryshim i fontit, etj.; ndërsa faqja në ueb trajtohet si një vend për të shkarkuar materialet e simotrës së saj që shitet.

Gjithsesi, numri i lexuesve të MAPO-s online do të jetë shumë më i madh se ai i blerësve të saj; prandaj edhe dëmi ndaj shqipes ashtu duhet vlerësuar.

Sinjalizoi: Yllka

(MAPO)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s