Sauditët në Berat

Sipas këtij artikulli të “Shekullit”, hebrenjtë e Beratit përdornin simbolikë saudite.

Saudite

Advertisements