Vetëm macet e dinë

Sinjalizoi: Pishaku

(Koha Jonë)

Advertisements