Gjëza e shkronjave TË MËDHA

Dhashë e mora, por nuk e gjeta dot pse fjala foto është e shkruar me shkronja të mëdha në titullin më poshtë.

(Veç kësaj: nudo janë fotot, apo Kimetja? Në retorikë, figura quhet hypallage)

(24-orë)

Advertisements