Bëmë vjehërr të të ngjaj

Personi në foto nuk është Mussolini, sikurse e identifikon “Panorama”, por Konti Ciano.

[lajmëruar nga Veniamin Baba – të cilit ia vodha edhe idenë për titullin]

[Panorama]

Mussolini

Advertisements