Shyqyr, ka qenë kaps gjatë kësaj kohe!

E habitshme do të kish qenë, sikur këto efekte pozitive të shfaqeshin në lëkurën e ndonjë tjetri.

Shumë pronorë e prishin fjalinë, thotë populli.

Vëreni edhe urininën në tekstin e lajmit, një amino-acid i rrallë, që ndeshet vetëm në urinën e gjitarëve.

Sinjalizoi: Pishaku

(Sot, 20 korrik 2012)